Proiect coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Director proiect: Prof. Dr. Ing. Nicolae PLITEA

Proiect national de tip PCCA TIP 2, finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0414, Contract numarul: 173/2012, Durata proiectului: 2012-2015.