În concordanță cu provocările specifice adresate de către acțiunea 1.1.4. Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD, sunt definite obiectivele specific ale proiectului AgeWell:  

(O1) Dezvoltarea sistematică a unei familii de dispozitive robotice optimizate pentru sarcinile specifice ale reabilitării, în concordanță cu protocoalele medicale relevante și obținerea de modele geometrice, cinematice, dinamice şi retur haptic pentru sistemele propuse.

Rezultate:un număr de structuri inovative adaptate la cerințele specifice ale reabilitării axate pe fiecare stagiu al procesului de reabilitare: post-accident vascular cerebral acut, tratament pe termen lung în centrele de zi, antrenament pe termen lung și exerciții în mediul familiar (acasă).

(O2)  Stabilirea unui pol de inovație de înalt nivel științific, cu relevanță la nivel european, prin integrarea personalului adecvat sub conducerea unui specialist de renume internațional.

Rezultate:crearea unei echipe interdisciplinare de specialiști incluzând: ingineri mecanici, electroniști și medici, de la personal bine instruit și cu experiență în robotica medicală şi noi cercetători integrați ca şi doctoranzi sau post-doctoranzi într-o structură sinergică.

(O3)  Dezvoltarea unei interfețe utilizator care să corespundă protocoalelor medicale, care să fie acceptată indiferent de vârsta utilizatorului și adaptată la gradul de limitare a mobilității și experienţă în IT a utilizatorului.

Rezultate:O interfață utilizator structurată pe mai multe nivele, personalizată fiecărui pas al reabilitării cu elemente vizuale și auditive stimulative și diferite setări în funcție de gradul de handicap.

(O4)  Dezvoltarea unui sistem de control, acționare şi feedback prin intermediul dispozitivelor haptice și a arhitecturii master-slave pentru antrenamentul membrelor cu handicap.

Rezultate:Un sistem de control și acționare adecvat protocoalelor de securitate, soluții de feedback prin intermediul dispozitivelor haptice, o strategie master-slave adaptată la gradul de handicap al membrelor vizate și la starea de sănătate a pacientului.

(O5)  Proiectarea și construcția de modele experimentale pentru reabilitarea membrelor inferioare și superioare drept soluții ale sistemului robotic propus de AgeWell.

Rezultate:Modele experimentale pentru reabilitarea membrelor superioare și inferioare.

(O6)  Validarea soluțiilor funcționale printr-un program experimental și pregătirea acestora pentru transferul tehnologic spre industrie.

Rezultate:Sisteme robotice valide pentru reabilitarea membrelor superioare și inferioare în fiecare stagiu al procesului de recuperare și pregătirea sistemelor pentru transfer tehnologic.

(O7)  Recunoașterea echipei de cercetători pe plan național și internațional prin publicații științifice și patente, dezvoltarea de competențe noi, aderarea la alianțe tehnologice internaționale și atragerea de fonduri suplimentare pentru reabilitare robotică prin granturi naționale și europene.

Rezultate:Un  număr relevant de publicații în conferințe și congrese internaționale, și pregătirea de noi aplicaţii pentru granturi de cercetare.