AgeWell

 Dezvoltarea inovativă a unor sisteme robotice pentru reabilitare şi asistare în îmbătrânirea sănătoasă 

 

Proiect coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca

Centrul de Cercetare pentru Simulare şi Testare Roboţi Industriali - CESTER

Director proiect: Assoc. Prof. Dr. Ing. Carbone GIUSEPPE

 

Perioada de implementare: Septembrie 2016-August 2020

Data de începere a proiectului: 01.09.2016

 

Valoarea totală a proiectului: 8.008.000 lei, valoarea eligibilă: 8.000.000 lei

Contribuţia FEDR/FC/FSE/ILMT (UE): 6.755.200 lei

Contribuţia de la bugetul naţional: 1.244.800 lei

 

-----Finanţare----

 

Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020

Axa Prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivităţii economice și dezvoltării afacerilor

Acţiunea 1.1.4 „Atragerea de personal cu competențe avansate din străinătate pentru consolidarea capacității de CD”

Proiect Cofinanțat prin Fondul European de Dezvoltare Regională

Cod proiect: ID  P_37_215 Cod MySMIS 2014: 103415

------

 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

------

 

------

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi site-ul: www.fonduri-ue.ro