ObiectiveScopul principal al proiectului, conform cerințelor specifice și structurii impuse de proiectele de tip PED, este dezvoltarea unei soluții tehnice sub forma a două instrumente medicale pentru tratamentul țintit al cancerului prin brahiterapie percutanată, ablație prin radiofrecvență sau chimioterapie țintită. Dezvoltarea celor două instrumente (unul cu ac unic și unul cu ac multiplu), împreună cu dezvoltarea unui algoritm de control nou pentru instrumente permite tratamentul asistat robotizat al tumorilor situate în întreaga zonă toraco-abdominală..


Pentru a atinge scopul proiectului sunt definite următoarele obiective specifice:

(O1) Analiza critică a instrumentelor medicale pentru a determina optimizări specifice, pe baza definiției parametrilor de performanță necesari pentru atingerea unui nivel de maturitate de TRL4.

(O2) Studii experimentale efectuate pe geluri și pein-vitro țesuturi animalepentru a determina unele comportamente specifice de interacțiune între țesut și ac;

(O3) Dezvoltarea uneiavansate de control soluțiibazată pe un control adaptiv pentru a asigura funcționarea eficientă a instrumentelor medicale în condiții de siguranță;

(O4) Optimizarea instrumentelor medicale prin miniaturizare mecanică, senzori noi și integrare avansată de control;

(O5) Testarea experimentală și validarea noilor instrumente medicale pe două sisteme robotizate diferite în condiții de laborator pentru o maturitate de TRL4.Pentru a atinge scopul proiectului se va trece prin urmatoarele etape de realizare:

(Etapa 1-2020): Analiza datelor preliminarii din punct de vedere tehnic si medical

Rezultat etapa 1: Raportul de analiză a parametrilor procedurii medicale

(Etapa 2-2021)Interpretarea datelor experimentale, definirea parametrilor de optimizare a instrumentelor pentru dezvoltarea la TRL4

Rezultat etapa 2: Raportul de optimizare al instrumentului de ablație(partial)

(Etapa 3- 2022): Raportul de optimizare al instrumentului de ablație (finalizare)
                           Optimizarea și testarea și validare experimentală a instrumentelor medicale