1 2 3 4 5 6 7 8 

ROBOCORE - Biopsia prostatei asistata robotic,

o metoda inovativa de mare precizie

(Click here for the English version)

Proiect coordonat de Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Director proiect: Prof. Dr. Ing. Doina Pisla
Proiect national de tip PCCA TIP 2, finantat de Unitatea Executiva pentru Finantarea Invatamantului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii (UEFISCDI)
Cod proiect: PN-II-PT-PCCA-2013-4-0647, Contract numarul: 247/2014, Durata proiectului: 2014-2016.

Prof.Dr.Ing. Doina Pisla
Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Centrul de Cercetare pentru Simualre si testare Roboti industriali-CESTER
Memorandumului 28, RO-400114 Cluj-Napoca,ROMANIA
Tel: +40-264-401684, Fax: +40-264-401765
E-mail: Doina.Pisla@mep.utcluj.ro
www.utcluj.ro

Responsabil proiect UMFCJ
Sl. Dr. Nicolae Crisan
crisan_nc@yahoo.com

Responsabil proiect UTBv
Sl. Dr. Ing. Florin GIRBACEA
girbacia@unitbv.ro

Responsabil proiect APR
Ing. Ferenc Puskas
aprilcj@gmail.com

Responsabil proiect ICIA
Dr. Fiz. Cecilia ROMAN
cici_roman@yahoo.com