Obiective


Dezvoltarea unui model demonstrativ pentru tratamentul monoparezei brahiale sub forma unui nou produs format dintr-un sistem robotizat inovator care integrează trei module robotice, senzori și un control îmbunătățit

Obiective Specifice(O1) Definirea unui protocol medical pentru reabilitarea asistată robotică pentru monopareza brahiala care acoperă diferite scenarii de handicap prin definirea parametrilor de performanță specifici ai sistemului robot NeuroAssist pentru a fi validat la TRL 4

(O2) Analiza fiecărui modul robotizat individual pe baza simulărilor numerice și a rezultatelor preliminare care definesc toate îmbunătățirile necesare pentru asamblarea lor în cadrul NeuroAssist.

(O3) Configurarea unui sistem intern și extern de senzori, primul fiind centrat pe pacient și cel mai târziu pentru sistemul robotizat pentru a genera date care duc la: siguranță sporită, algoritmi de control îmbunătățiți, monitorizare în timp real, evaluarea progresului pacientului și stocarea datelor în o bază de date

(O4) Dezvoltarea sistemului robot NeuroAssist cu noi funcționalități în sistemul de control adăugând funcții specifice și un algoritm decizional multistrat bazat pe datele de la senzori.

(O5) Dezvoltarea unui sisteme de ghidare a traiectoriei bazat pe datele radiologice ale pacientului pentru o pozitionare precisa